Podporne aktivnosti

Nujna obvestila

V sklopu rednega vzdrževanja vam za uspešno rast, delovanje in prinašanje rezultatov vaše spletne strani, oblikovalskega projekta ali celostne podobe ponujamo več storitev z naslednjih področij:

Administrativna podpora

Administracija predstavlja celotno vsebinsko plat spletne strani. Obsega vnašanje vsebin na stran, urejanje vsebin, ažuriranje, nalaganje materialov, slik, datotek, itd.Nalaganje in urejanje vsebin je v celoti možno preko našega sistema DominoCMS, kjer lahko vsebine nalagate sami, ali pa to za vas delno ali v celoti počnemo mi. Z administrativno podporo se odpravljajo tudi vsebinske napake in poskrbu, da so vsebine na strani prikazane pravilno in uporabnikom prijazno.

Tehnična podpora

Podpora zajema celoten tehničen in programerski spekter spletne strani. Kljub temu, da lahko celotno vsebino urejamo preko CMS sistema, se v ozadju nahaja programski motor, ki ga je za spreminjanje in nadgrajevanje funkcij potrebno obvladovati in programirati.S tehnično podporo tako zagotavljamo še drugi del ažuriranja spletne strani, ki nam omogoča popolno kontrolo nad prikazovanjem vsebine, izgledom strani ter vsemi programskimi funkcijami. Spletna stran kljub svoji dinamični strukturi ni ustaljena na predpisano strukturo, ampak lahko strukturo, prikaze in funkcije spreminjamo in dodajamo v skladu z zahtevami in potrebami.

Svetovanje

Svetovanje obsega nasvete z vseh področij vzdrževanja in spletnega komuniciranja. Z našimi znanji in bdenjem nad stranjo prihajamo do novih idej, ki lahko izboljšajo vašo spletno stran ter vam bodo prinašale vedno boljše rezultate. Svetovanje v osnovnem pomenu pomeni servis pri vaših vprašanjih ter pomoč pri pripravi materialov, vsebine in vnašanju, v naprednem pomenu pa samoiniciativno kreativno svetovanje z našim celotnim know-howom in bazo znanja, ki vam bo pomagala pri odločitvah in k napredovanju in uspešnosti vaše spletne strani.

SEO optimizacija vsebine

Optimizacija spletne strani za iskalnike obsega tehnični in vsebinski del. Spletna stran mora najprej zagotavljati tehnične parametre preko katerih iskalniki črpajo vašo vsebino. Med tehnične zmogljivosti sodijo omogočanje pravilnega izpisa meta zapisov, url prijaznih naslovov, opisov in poimenovanja slikovnega in drugega materiala, omogočanja pravilnega izpisa besedil, raznih drugih dodatkov, ter druge.

Med vsebinsko optimizacijo sodi veliko prijemov od pravilno pisanje naslovov, besedil z indeksiranjem ključnih besed, zapisov url naslova, izpisovanje ključnih besed ter oznak, zapisovanje meta opisov, opisov in imen slik, itd. Poznamo še veliko drugih prijemov za optimizacijo na sami spletni strani kot tudi na samem spletu, ki bodo poskrbeli, da bodo vaši zadetki v iskalnikih izpisani na vrhu.

Nadgrajevanje sistema

Splet se konstantno dopolnjuje z novimi tehnologijami in standardi, ki narekujejo zgradbo spletnih strani, hkrati se gradijo nove aplikacije, ki jih je potrebno ali pa smiselno vgrajevati v spletne strani, da bi tako zagotavljali večji obisk, večjo uporabno vrednost in posledično učinek. Naš sistem zato konstantno nadgrajujemo in izboljšujemo, kar zagotavlja večno ažurnost in najnovejše tehnologije takoj, ko se pojavijo.

V redno nadgrajevanje sistema sodijo posodobitve celotnega sistema, dodajanje novih vsebin, modulov, odprava napak, optimizacija delovanja, izboljšave funkcionalnosti, nove tehnološke izboljšave, itd.

Oblikovna podpora

Spletna stran je v svoji osnovi vizualen pojem, saj preden najprej zaznamo njeno identiteto, obliko, barve, elemente in odnose med njimi. Oblikovanje hkrati pomeni tudi resnost, saj nas preko tega že ob prvem stiku ocenijo.

Oblikovanje celote lahko z redno skrbjo prenesemo na detajle in se posvetimo izboljševanju in oblikovanju raznih manjših detajlov, ki prispevajo k boljši estetski vrednosti celote.Spletna stran je hrati tudi tako lepa, koliko je lepa njena vsebina, zato je pri vnašanju vsebine potrebno paziti tudi na izgled besedil in slikovnega ter drugega materiala, ki ga estetsko obdelamo in pozicioniramo.

Z rednim oblikovnim nadgrajevanjem skrbimo za vizualen razvoj izgleda spletne strani, vizualne posodobitve, oblikovanje detajlov.

  Servis & podpora

  Uradni podatki

  Domdesign, d. o. o.
  Šolska ulica 1
  8250 Brežice
  Slovenia, EU
  studio@domdesign.com
  ID za DDV: SI64311449
  MŠ: 3531813000
  Domdesign

  Zlati

  Cert ID: 0001/00001

  DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
  Domdesign, d. o. o.
  Matična številka: 3531813000