Nasveti za urejanje

Nazaj

Nič Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI

V spletnem jeziku pomenijo velike tiskane črke KRIČANJE, zato vse naslove in vezano besedilo pišemo z malimi tiskanimi črkami z izjemo kratic. Vaše besedilo zaradi uporabe velikih tiskanih črk ne bo bolj vidno. Za vidnost je zadolženo samo oblikovanje spletne strani, ki poskrbi, da so vsi naslovi dovolj vidni. 

Za uporabo malih tiskanih črk obstaja tudi tehnični razlog. V kolikor pišemo z malimi tiskanimi črkami ohranjamo polno oblikovanje besedila. Takšno besedilo lahko  vedno avtomatsko spremenimo ali prikažemo v velikih tiskanič črk v primeru naslovov. Kadar imamo besedilo zapisano z velikimi tiskanimi črkami, pa ne moremo vedeti katere črke so začetnice in napisane z veliko in katere ne.

En odstavek kratkega opisa za prvo stran

Kadar pišemo članke, novice, obvestila, dogodke in podobne module, vedno v kratek opis (polje vsebina, kratek opis) napišemo "lead" besedila, torej en odstavek povzetka. Ta povzetek bo prikazan tudi na prvi strani. S klikom na več pa bo priakzano celotno besedilo, ki ga vpišemo v polje vsebina 2 ali dolg opis.

Vnašati besedila brez poravnave

Spletno oblikovanje zahteva gola besedila brez oblikovanja, za prikaz na straneh, pa je odgovorno oblikovanje in zasnova strani, ki na različnih medijih in zaslonih različno prikazuje vsebine. Za poravnavo je tako zadolženo samo oblikovanje strani in zato vnešenih besedil v urejevalniku ne poravnavamo centralno, desno in predvsem ne obojestransko.

Odebelevanje le posameznih ključnih besed

Odebeljen (boldan) celotni odstavek ni bolj viden!

Nikoli ne odebeljujemo (boldamo) celotnega besedila, kajti potem funkcija izgubi pomen. Odebeljevanje je namenjenu poudarjanju. Tako iz besedila izstopi ključna beseda, ki jo želimo poudariti, to pa je tudi s stališča SEO spletne optimizacije in HTML5 zasnove vsebine pravilen način, saj takšne besede iskalniki jemljejo kot pomembnejše. V primeru, da želite poudariti celotno besedilo, to lahko naredite le skozi polje kratek opis, kjer je besedilo napisano na prvi strani kot "lead" oziroma povzetek.

Priprava slika za nalaganje

Več o nalaganju slik si preberite v zavihku Moduli/Slike.

Barvanje besedila v urejevalniku

Ni slučaj, da se barvanje besedila v urejevalniku ne da barvati. Med drugim je večino strani že opremljenih z temami (dostopnosti invalidov), tako da se barve besedial spreminjajo s temami in tudi zato besedila ne smejo biti barvana po meri.

Namreč že pred leti so se začeli uveljavljati html5 standardi kode in besedila, ki ne predvidevajo takšnih operacij kode, pač pa je vse treba ločevati s semantičnim besedilom. Vsa oblikovanja so torej predvidena z dizajnom strani, besedila pa se lahko uporabljajo le po uporabljenih značkah oziroma naslovih (h2, h3, h4, h5, p, ul, li), ki pa so na voljo za izbiro.

Temu standardu se prilagajajo tudi urejevalniki besedila, kot je ta v Dominu, ki navidezno zaklepajo veliko možnosti oblikovanja, hkrati pa poenostavljajo delo, saj z omejevanjem nudijo hitrejše delo z osnovnim besedilom.

Še vedno za izključno poudarke besed in besednih zvez ostaja boldiranje (b) in nagnjen tekst (i). Celoten odstavek pa se nikoli ne sme boldira ali nagnit, za to mora biti odgovoren že dizajn strani. Če nekaj ni dovolj izpostavljeno, je to treba urejati z načinom prikaza v dizajnu, ne z dodatnim oblikovanjem besedila.

To je tudi logično, torej Google in iskalniki berejo le golo besedilo, takega želijo prikazati, oblikovanje strani pa je tudi fluidno, zato mora biti zapisano v besedilni obliki, ki se lahko prilagaja. Tako mora vse biti napisano v stavkih, odstavkih in ne kot neka oblikovana vabila z presledki in poravnavami.

V kolikor pa na strani potrebujete določene poudarke je to treba rešiti drugače. Pri modulu dogodki imamo tako recimo na voljo dodatno polje - label, kamor se lahko zabeležijo dodatne informacije, npr. NOVO, ODPOVEDANO, PRESTAVLJENO, … Če potrebujemo neko novo polje, to lahko sporočite na podporo in za vas to rešimo sistemsko skozi modul.

Zapisovanje datumov

Datumi se pišejo s presledki npr. 1. 1. 2020. Številke datumov so brez začetnih nul (01.07.2020 napačno, 1. 7. 2020 pravilno). V poljih za vnos datuma je datum zapisan sistemsko in ga izberete iz spustnega menija, datum pa se bo po potrebi ob objavi zapisal pravilno pravopisno avtomatsko. Kadar jih zapisujemo v besedilu, pa moramo sami skrbeti za njihov slovničen zapis.

Pravopis in kredibilnost

Za ločili je vedno presledek.

Upoštevajte pravilno rabo vejic in s tem poskrbite, da bo vaše besedilo kredibilno za vaše bralce.

Hitri nasveti pri pisanju objave

  • V kratek opis, viden na prvi strani, pišite vedno le en odstavek, ki povzema vsebino, vse ostalo vpisujte v dodaten opis, ki je viden pri kliku na objavo
  • Vsaka objava ima na voljo polje podnaslov. Podnaslove zato ne pišite v opis, ampak jih vpisujte v polje podnaslov
  • Za vse naslove uporabljajte male tiskane črke.

Pisanje naslovov

  • Naslove pišite brez ločil (pik ali klicajev na koncu)
  • Naslove pišite z malimi tiskanimi črkami, nikakor z VELIKIMI TISKANIMI
  • Naslovi naj povzemajo vsebino
  • Naslov naj ne vsebuje imena kategorije (Obvestilo, Novica…) To je že očitno
Domdesign

Zlati

Cert ID: 0001/00001

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Domdesign, d. o. o.
Matična številka: 3531813000